check-off check-on prints-off prints-on close arrow-left arrow-right

AGENCJA FOTOGRAFICZNA FOTOTEO

Zapora Wapienica- dni otwarte

photographed by: Piotr Bieniecki / www.fototeo.pl

Koszt otrzymania zdjęcia w pełnej rozdzielczości w wersji cyfrowej zależy od ilości wybranych zdjęć i rodzaju dołączonej do niego licencji: prosimy o informację czy jest ono do użytku prywatnego, czy przeznaczone jest do publikacji (na jakich polach eksploatacji i gdzie).

Po złożeniu zamówienia, na podany mail otrzymacie Państwo informację czy wszystkie wybrane zdjęcia są odpowiedniej jakości oraz dane i kwotę do przelewu. Wyboru zdjęć dokonuje się kilkając: - prawym przyciskiem myszy na zdjęciu lub - lewym na białym kółeczku obok zdjęcia. W prawym górnym rogu wyświetla się liczba zaznaczonych zdjęć.

Przed wysłaniem zdjęcia są poddawane korekcie graficznej, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

Przy wykorzystaniu zdjęć w prasie lub Internecie nabywca licencji jest zobowiązany do podpisania zdjęcia wg wzoru: fot: Piotr Bieniecki / www.fototeo.pl

You can choose photo by:
- a right click on the photo or
- a left click on the white circle under the photo.

In the top right corner you can see the number of already chosen photos.

You have selected 0 photos.
DSC_6229.jpg
DSC_6231.jpg
DSC_6233.jpg
DSC_6235.jpg
DSC_6247.jpg
DSC_6258.jpg
DSC_6260.jpg
DSC_6261.jpg
DSC_6265.jpg
DSC_6276.jpg
DSC_6280.jpg
DSC_6283.jpg
DSC_6287.jpg
DSC_6289.jpg
DSC_6290.jpg
DSC_6292.jpg
DSC_6293.jpg
DSC_6294.jpg
DSC_6297.jpg
DSC_6300.jpg
DSC_6303.jpg
DSC_6304.jpg
DSC_6308.jpg
DSC_6310.jpg
DSC_6313.jpg
DSC_6314.jpg
DSC_6317.jpg
DSC_6318.jpg
DSC_6319.jpg
DSC_6326.jpg
DSC_6330.jpg
DSC_6335.jpg
DSC_6338.jpg
DSC_6344.jpg
DSC_6351.jpg
DSC_6357.jpg
DSC_6365.jpg
DSC_6369.jpg
DSC_6371.jpg
DSC_6373.jpg
DSC_6378.jpg
DSC_6380.jpg
DSC_6388.jpg
DSC_6389.jpg
DSC_6394.jpg
DSC_6397.jpg
DSC_6399.jpg
DSC_6405.jpg