Warunki korzystania z fotografii zawartych na stronie www.fototeo.pl.

W związku z wieloma zapytaniami i niejasnymi sytuacjami dot. wykorzystania zdjęć publikowanych tutaj oraz na fanpage’u facebook.com/fototeoPL informujemy:

 1. Wszelkie fotografie oraz teksty publikowane na www.fototeo.pl są własnością właściciela serwisu i podlegają ochronie w myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Niniejsze warunki dotyczą firm i osób prywatnych, z którymi właściciel praw autorskich nie zawarł innej umowy lub ustaleń co do korzystania z fotografii. Za taką umowę uważa się ustalenia pisemne, mailowe, telefoniczne lub osobiste. W razie pytań lub niejasności- proszę o kontakt.
 3. Wykorzystanie zdjęć do celów niekomercyjnych przez osoby prywatne (w tym publikacja na portalach społecznościowych) jest bezpłatna pod warunkiem podania źródła za pomocą działającego linku typu „dofollow” do strony www.fototeo.pl lub też zalinkowanie do fanpage’a: @Fototeo Piotr Bieniecki http://facebook.com/fototeoPL. Preferowane jest jednak udostępnianie za pomocą opcji „udostępnij” na portalu Facebook, o ile to możliwe.Zdjęcia w tym przypadku udostępnione są na licencji Creative Commons BY-NC-SA 3.0 ; wykorzystując zdjęcie udostępniasz również swoją pracę zależną na tych samych warunkach. Preferowane oznaczenie powinno mieć więc mieć poniższy kształt i zawierać DZIAŁAJĄCY link: Foto: Piotr Bieniecki / www.fototeo.pl na licencji CC BY-NC-SA 3.0 W przypadku zdjęć zawierających wizerunki osób wymagany uprzedni obowiązkowy kontakt mailowy z autorem, gdyż zdjęcia takie mogą być chronione nie tylko przez prawo autorskie.
 4. Istnieje również możliwość otrzymania niepublikowanych zdjęć przez osobę prywatną lub firmę w dowolnej rozdzielczości i formie (np. bez znaku wodnego) z licencją na dowolne wykorzystanie. Usługa taka jest płatna według ustaleń indywidualnych. Podobnie ma się sprawa ze zdjęciami już  opublikowanymi.
 5. Wykorzystanie komercyjne zdjęć lub ich publikacja w środkach masowego przekazy, przez instytucje lub firmy jest płatna, o ile umowa nie określa inaczej. Za komercyjne wykorzystanie uznaje się użycie zdjęcie w reklamie, do promocji oraz na stronie www i fanpage’u służącemu do promocji lub sprzedaży i wynajmu towarów, usług, nieruchomości, powierzchni reklamowych itp.
 6. Cena licencji na wykorzystanie fotografii ustalana jest indywidualnie i zależy od ilości fotografii, sposobu wykorzystania oraz pól eksploatacji. Ustalenia dokonywane są poprzez kontakt mailowy: biuro@fototeo.pl, telefoniczny: 509 238 150 lub osobisty.
 7. W przypadku nieustalonego wcześniej wykorzystania zdjęcia lub innego materiału znajdującego się na stronie internetowej www.fototeo.pl będącego własnością firmy TEO Piotr Bieniecki do celów komercyjnych, lub też publikacji w środkach masowego przekazu, osoba lub firma korzystająca z tych zdjęć lub materiałów zobowiązuje się do opłaty zgodnie z cennikiem.
 8. Dopuszczalna jest bezpłatna publikacja zdjęć z oficjalnego profilu strony (facebook.com/fototeoPL) na portalu Facebook (i analogicznie w przypadku portalu Google+) poprzez funkcję „udostępnij”. Dopuszczalne jest też bezpośrednie linkowanie do materiałów znajdujących się na stronie www.fototeo.pl.
 9. Podstawą zapłaty za wykorzystane zdjęcia lub inne materiały będzie faktura wystawiona przez właściciela serwisu – firmy TEO Piotr Bieniecki, z siedzibą w Bielsku-Białej.
 10. Termin i sposób płatności będzie określać faktura.
  • opłata za udostępnienie i wykorzystanie zdjęć niepublikowanych lub też publikowanych, ale w wyższej rozdzielczości, do celów prywatnych, osobistych lub też wykorzystanie z pominięciem warunków z art. 3: od 10 do 50 zł za zdjęcie.
  • opłata za udostępnienie i wykorzystanie zdjęć do celów komercyjnych podlega indywidualnym ustaleniom przed wykorzystaniem zdjęcia, w zależności od pól eksploatacji, nakładu, czasu wykorzystania etc.
  • wysokość opłat pobieranych przez właściciela praw wynosi:  niekomercyjne wykorzystanie zdjęcia przez osoby prywatne jest bezpłatne przy spełnieniu warunków z art. 3
  • za dokonane z naruszeniem ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nieustalone wcześniej  wykorzystanie zdjęcia do celów komercyjnych (w tym także w mediach): minimum 1000 zł lub trzykrotność określonej dla podobnego komercyjnego użycia stawki (zgodnie z ustawą o prawie autorskim).

Osoba lub firma wykorzystująca fotografie publikowane na stronie internetowej www.fototeo.pl stanowiące własność autora poprzez ich wykorzystanie akceptuje powyższe warunki korzystania i zasady płatności. W przypadku dochodzenia wynagrodzenia za złamanie praw autorskich w sądzie- roszczenia autora wynosić będą trzykrotność stawek z cennika. W razie braku chęci do polubownego załatwienia sprawy stosowane będą przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które w wielu punktach są bardziej kategoryczne niż zasady niniejszego regulaminu.

Spis części zrealizowanych materiałów archiwalnych znaleźć można tutaj.